Bu yazımızda, Kaggle.com içerisindeki mantar sınıflandırma “mushroom classification” problemi için lojistik regresyon ile analiz yapacağız. Mantarların yenilebilir mi yoksa ölümcül zehirli mi olduklarının modelini oluşturacağız. Gerekli Kütüphaneler ve Tanımlamalar Kullanacağımız tüm kütüphaneler ile ilgili detaylar şu şekildedir: – dplyr, magrittr: Data manipülasyon – caTools: Datayı traning/test setlerine ayırma – rPSI: Population stability index (PSI) – RWeka: Gain ratio – caret: Confusion matrix – pROC: ROC curve – car: Variance inflation factor…