Bu yazımızda tidyquant kütüphanesini kullanarak kantitatif veri analizi yapacağız. tidyquant kütüphanesi ile tanışmadan önce, kantitatif finansal analiz fonksiyonlarını kullanmak için ts veya xts yapılarıyla zaman serileri oluşturma yoluna gidiyorduk. tidyquant paketi ile birlikte xts, zoo, quantmod, TTR, ve PerformanceAnalytics paketlerinin fonksiyonları kullanarak veri seti yapısı ve tidyverse mantığında analizler yapabiliyoruz. Bu entegrasyonu sağlamak için iki temel fonksiyon ile çalışıyoruz: tq_transmute(): girdiden farklı periyodiklikte düzenli veri seti döner. tq_mutate(): var olan düzenli…

Daha önceki yazılarımızda, dplyr paketi ile veri manipülasyonundan ve paket içindeki mutate fonksiyonundan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise veri setinin çeşilti sütunlarını tek seferde dönüştürebildiğimiz mutate_all(), mutate_if() ve mutate_at() fonksiyonları üzerinde duracağız. mutate_all(): tüm sütunlarda dönüşüm mutate_at(): dplyr::select mantığında seçilen sütunlarda dönüşüm mutate_if(): ilgili koşul altında TRUE dönen sütunlarda dönüşüm Öncelikle dply paketinin kurulumunu yapıp (kurulu değilse) ardından paketi aktif hale getirelim. install.packages(“dplyr”) library(dplyr) Fonksiyon örneklerine geçmeden önce üzerinde çalışacağımız örnek bir…

Gerek R programlama dilinin tarihsel olarak gelişimini incelediğimiz yazımız, gerekse güncel gözlemler ile R’ın piyasadaki yüksek kullanım oranına baktığımız yazımız R’ın artan şekilde tercih edilmekte olduğuna işaret ediyor. Bu durumun iki nedeni programın yapısal özelliklerinden bağımsız. Birincisi, açık yazılım olması dolayısıyla ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması. Bu R’a başlamayı oldukça pratik bir hale, bir iki dakikalık bir indirme süresine, üstelik ücretsiz olarak indirgiyor. İkincisi, yaygın kullanımın kendisi R’a başlamak için önemli…

R programının, sektördeki payı ve gelişiminin incelenmesi önemlidir. Piyasada programlama dilleri ve platformları olarak onlarca farklı alternatif varken rekabet birçok farklı alana göre burada daha yoğundur. Ancak, son yıllarda belirginleşen genel resim R ve Phyton ın dünya genelindeki kullanıcıların büyük çoğunluğunun tercih ettiği iki platform olmasıdır. Bu noktada 3 figür öne çıkıyor. Birincisi, gerek bu iki platform arasındaki rekabet ve geçişler, gerekse yakın dönemdeki sektör payları değerlendirildiğinde açık bir şekilde liderlik…

R, S yazılım dilinin bir diyalekti olarak 1991 yılında Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından Yeni Zelanda’da oluşturulmuştur. 1995 yılında ise R ın ücretsiz bir yazılım olarak sunulması için gerekli uygulamalara geçilmiştir. 1996’da iki mail listesi oluşturulmuştur. R-help genel sorular için, R-devel ise daha sofistike kullanıcıların yazılım geliştirme üzerine soruları için düzenlenmiştir. Günümüzde R-packages, R-packages-devel ve başka spesifik listeler de mevcuttur. R’ın sunulması itibariyle genel özelliklerine bakacak olursak sintaksının S dili…

Bu yazımızda hem dplyr kütüphanesi içerisindeki fonksiyonları incelemeye hem de oldukça kullanışlı olan zaman serisi yapıları (xts) ile çalışmaya başlayacağız. dplyr kütüphanesinin nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız bir önceki yazımızı inceleyebilirsiniz. Yahoo Finance ve Google Finance bir çok finansal enstrümanın tarihsel fiyat verilerini alabileceğimiz kaynaklardır. quantmod kütüphanesi ile bu sitelerden tarihsel fiyat verilerine erişebilmekteyiz. Bu incelememizde Yahoo Finance’dan Starbucks ve Microsoft hisse senetlerinin 01.01.2015 – 31.12.2017 tarih aralığında günlük fiyatlarını alıp tek…

dplyr Kütüphanesi İlk yazımızda R’da data (veri) manipülasyonu için dplyr paketini (library) kullanmayı inceleyeceğiz ve kodlarımızda pipeline %>% da kullanmaya başlayacağız. dplyr 5 ana fiilden oluşmaktadır. – filter – select – mutate – arrange – summarise İlk olarak dplyr paketinin kurulumunu yapalım. install.packages(“dplyr”) Ardından kütüphaneyi aktif hale getirelim. library(dplyr) Analizleri yapmak için mtcars datasetini dikkate alalım. mtcars dataseti 1974 yılı Motor Trend US dergisine göre 32 aracın çeşitli kriterlere göre özelliklerini…