Bu yazımızda tidyquant kütüphanesini kullanarak kantitatif veri analizi yapacağız. tidyquant kütüphanesi ile tanışmadan önce, kantitatif finansal analiz fonksiyonlarını kullanmak için ts veya xts yapılarıyla zaman serileri oluşturma yoluna gidiyorduk. tidyquant paketi ile birlikte xts, zoo, quantmod, TTR, ve PerformanceAnalytics paketlerinin fonksiyonları kullanarak veri seti yapısı ve tidyverse mantığında analizler yapabiliyoruz. Bu entegrasyonu sağlamak için iki temel fonksiyon ile çalışıyoruz: tq_transmute(): girdiden farklı periyodiklikte düzenli veri seti döner. tq_mutate(): var olan düzenli…

Daha önceki yazılarımızda, dplyr paketi ile veri manipülasyonundan ve paket içindeki mutate fonksiyonundan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise veri setinin çeşilti sütunlarını tek seferde dönüştürebildiğimiz mutate_all(), mutate_if() ve mutate_at() fonksiyonları üzerinde duracağız. mutate_all(): tüm sütunlarda dönüşüm mutate_at(): dplyr::select mantığında seçilen sütunlarda dönüşüm mutate_if(): ilgili koşul altında TRUE dönen sütunlarda dönüşüm Öncelikle dply paketinin kurulumunu yapıp (kurulu değilse) ardından paketi aktif hale getirelim. install.packages(“dplyr”) library(dplyr) Fonksiyon örneklerine geçmeden önce üzerinde çalışacağımız örnek bir…

dplyr Kütüphanesi İlk yazımızda R’da data (veri) manipülasyonu için dplyr paketini (library) kullanmayı inceleyeceğiz ve kodlarımızda pipeline %>% da kullanmaya başlayacağız. dplyr 5 ana fiilden oluşmaktadır. – filter – select – mutate – arrange – summarise İlk olarak dplyr paketinin kurulumunu yapalım. install.packages(“dplyr”) Ardından kütüphaneyi aktif hale getirelim. library(dplyr) Analizleri yapmak için mtcars datasetini dikkate alalım. mtcars dataseti 1974 yılı Motor Trend US dergisine göre 32 aracın çeşitli kriterlere göre özelliklerini…