dplyr ile Data Manipülasyonuna Giriş

dplyr Kütüphanesi

İlk yazımızda R’da data (veri) manipülasyonu için dplyr paketini (library) kullanmayı inceleyeceğiz ve kodlarımızda pipeline %>% da kullanmaya başlayacağız.

dplyr 5 ana fiilden oluşmaktadır.
– filter
– select
– mutate
– arrange
– summarise

İlk olarak dplyr paketinin kurulumunu yapalım.

install.packages("dplyr")

Ardından kütüphaneyi aktif hale getirelim.

library(dplyr)

Analizleri yapmak için mtcars datasetini dikkate alalım. mtcars dataseti 1974 yılı Motor Trend US dergisine göre 32 aracın çeşitli kriterlere göre özelliklerini karşılaştırmaktadır. dplyr fiillerini kullanarak yapacağımız data manüpülasyonunda data.frame yapıları yerine tibble kullanılmaktadır. Bunun için tbl_df() fonksiyonu kullanılacaktır.

str fonksiyonu ile datasetinin yapısı ile ilgili daha çok bilgi sahibi
olalım.

df_car <- data.frame(arac=rownames(mtcars), mtcars, stringsAsFactors = FALSE)
str(df_car)
## 'data.frame':  32 obs. of 12 variables:
## $ arac: chr "Mazda RX4" "Mazda RX4 Wag" "Datsun 710" "Hornet 4 Drive" ...
## $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
## $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...

Dataseti data.frame yapısından tibble yapısına çevirelim.

df <- tbl_df(df_car)
str(df)
## Classes 'tbl_df', 'tbl' and 'data.frame':  32 obs. of 12 variables:
## $ arac: chr "Mazda RX4" "Mazda RX4 Wag" "Datsun 710" "Hornet 4 Drive" ...
## $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
## $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...

filter

filter fiili ile dataset içerisindeki belirli kriterlere göre filtreleme yapılır. Örneğin silindir sayısı (cyl) 6 olanları ve karbüratör sayısı (carb) 4 olanları listeleyelim.

df %>% filter(cyl == 6, carb == 4)
## # A tibble: 4 x 12
##  arac   mpg  cyl disp  hp drat  wt qsec  vs  am gear carb
##  <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Mazda~ 21.0 6.00  160  110 3.90 2.62 16.5 0   1.00 4.00 4.00
## 2 Mazda~ 21.0 6.00  160  110 3.90 2.88 17.0 0   1.00 4.00 4.00
## 3 Merc ~ 19.2 6.00  168  123 3.92 3.44 18.3 1.00 0   4.00 4.00
## 4 Merc ~ 17.8 6.00  168  123 3.92 3.44 18.9 1.00 0   4.00 4.00

select

select fiili ile dataset içerisinden belirli sütunlar seçilir. Örneğin az önce filtrelediğimiz dataset içerisinden mpg, vs ve gear sütunlarını alalım.

df %>% filter(cyl == 6, carb == 4) %>% select(arac,mpg,vs,gear)
## # A tibble: 4 x 4
##  arac      mpg  vs gear
##  <chr>     <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Mazda RX4   21.0 0   4.00
## 2 Mazda RX4 Wag 21.0 0   4.00
## 3 Merc 280    19.2 1.00 4.00
## 4 Merc 280C   17.8 1.00 4.00

mutate

mutate fiili ile datasete yeni bir sütun ekleyebiliriz. Örneğin araçların 100 mil bir yolu ortalama bir yakıt fiyatı ile ne kadara gideceklerini bulalım. Bir galon ortalama 3.785 litredir ve bir litre yakıt şuan 5TL civarındadır.

df %>% 
mutate(tuketim = 3.785*5*(100/mpg) ) %>% 
select(arac,mpg,tuketim)
## # A tibble: 32 x 3
##  arac        mpg tuketim
##  <chr>       <dbl>  <dbl>
## 1 Mazda RX4     21.0  90.1
## 2 Mazda RX4 Wag   21.0  90.1
## 3 Datsun 710     22.8  83.0
## 4 Hornet 4 Drive   21.4  88.4
## 5 Hornet Sportabout 18.7  101 
## 6 Valiant      18.1  105 
## 7 Duster 360     14.3  132 
## 8 Merc 240D     24.4  77.6
## 9 Merc 230      22.8  83.0
## 10 Merc 280      19.2  98.6
## # ... with 22 more rows

arrange

arrange fonksiyonu ile belirli sütunlara göre data büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanır.

df %>% 
mutate(tuketim = 3.785*5*(100/mpg) ) %>% 
select(arac,mpg,tuketim) %>% 
arrange(tuketim)
## # A tibble: 32 x 3
##  arac       mpg tuketim
##  <chr>     <dbl>  <dbl>
## 1 Toyota Corolla 33.9  55.8
## 2 Fiat 128    32.4  58.4
## 3 Honda Civic   30.4  62.3
## 4 Lotus Europa  30.4  62.3
## 5 Fiat X1-9    27.3  69.3
## 6 Porsche 914-2  26.0  72.8
## 7 Merc 240D    24.4  77.6
## 8 Datsun 710   22.8  83.0
## 9 Merc 230    22.8  83.0
## 10 Toyota Corona  21.5  88.0
## # ... with 22 more rows

Önce mpg (miles per gallon) sütununa göre küçükten büyüğe, ardından da disp sütununa göre büyükten küçüğe sıralayalım.

df %>% arrange(mpg,desc(disp))
## # A tibble: 32 x 12
##  arac  mpg  cyl disp  hp drat  wt qsec  vs  am gear carb
##  <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Cadi~ 10.4 8.00  472  205 2.93 5.25 18.0   0 0   3.00 4.00
## 2 Linc~ 10.4 8.00  460  215 3.00 5.42 17.8   0 0   3.00 4.00
## 3 Cama~ 13.3 8.00  350  245 3.73 3.84 15.4   0 0   3.00 4.00
## 4 Dust~ 14.3 8.00  360  245 3.21 3.57 15.8   0 0   3.00 4.00
## 5 Chry~ 14.7 8.00  440  230 3.23 5.34 17.4   0 0   3.00 4.00
## 6 Mase~ 15.0 8.00  301  335 3.54 3.57 14.6   0 1.00 5.00 8.00
## 7 AMC ~ 15.2 8.00  304  150 3.15 3.44 17.3   0 0   3.00 2.00
## 8 Merc~ 15.2 8.00  276  180 3.07 3.78 18.0   0 0   3.00 3.00
## 9 Dodg~ 15.5 8.00  318  150 2.76 3.52 16.9   0 0   3.00 2.00
## 10 Ford~ 15.8 8.00  351  264 4.22 3.17 14.5   0 1.00 5.00 4.00
## # ... with 22 more rows

summarise

summarise fiili, dataset içerisinden özet raporlar oluşturmamızı sağlayacaktır. Bu fiil sıklıkla group_by() fonksiyonu ile beraber kullanılmaktadır. Örneğin her silindir sayısında kaç adet araç olduğunu raporlayalım. Bunun için öncelikle cyl sütununa göre araçları gruplayıp ardından n() fonksiyonu ile her grupta kaç adet araç olduğunu bulacağız.

df %>% group_by(cyl) %>% summarise(n=n())
## # A tibble: 3 x 2
##   cyl   n
##  <dbl> <int>
## 1 4.00  11
## 2 6.00   7
## 3 8.00  14

Bir sonraki örneğimizde araçları hem silindir (cyl) hem de şansıman (am) özelliklerine göre sınıflandıralım.

df %>% group_by(cyl,am) %>% summarise(n=n())
## # A tibble: 6 x 3
## # Groups: cyl [?]
##   cyl  am   n
##  <dbl> <dbl> <int>
## 1 4.00 0    3
## 2 4.00 1.00   8
## 3 6.00 0    4
## 4 6.00 1.00   3
## 5 8.00 0    12
## 6 8.00 1.00   2