R Öğrenmek için Önemli Nedenler

Gerek R programlama dilinin tarihsel olarak gelişimini incelediğimiz yazımız, gerekse güncel gözlemler ile R’ın piyasadaki yüksek kullanım oranına baktığımız yazımız R’ın artan şekilde tercih edilmekte olduğuna işaret ediyor. Bu durumun iki nedeni programın yapısal özelliklerinden bağımsız. Birincisi, açık yazılım olması dolayısıyla ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması. Bu R’a başlamayı oldukça pratik bir hale, bir iki dakikalık bir indirme süresine, üstelik ücretsiz olarak indirgiyor. İkincisi, yaygın kullanımın kendisi R’a başlamak için önemli bir itici güç. Yaygın kullanım gerçeği R üzerine paketler, soru-cevaplar gibi birçok kolaylaştırıcı unsurun sınırlarını genişleterek programı sürekli gelişim halinde tutarken aynı zamanda kullanıcıya hemen her zaman birçok farklı çözüm alternatifi sunuyor.

Bu faktörler yanında, R’ın kendi özellikleri itibariyle belirgin avantajları ve güçlü yanları var. R-bloggers.com da 26 Aralık 2017’de yayınlanan bir inceleme işletmeler için R öğrenmeye dair sebepleri altı temel başlık altında topluyor.

İlk olarak R’ın maliyet, trend, kolay kullanım ve yetkinlik gibi kriterler ışığında alternatfileri arasında sıyrıldığı ortaya konuyor. Öğrenme eğrisinin uzun süreli olması dezavantajının yetkinlik seviyesi ile aşıldığı belirtiliyor. Öğrenme eğrisi kısa olan programlar ise uzun dönemde daha az fayda sağlayanlar olarak görünüyor.

İkinci olarak R’ın oldukça önemli bir özelliğinden bahsediliyor: Yazılım mühendisleri tarafından değil, bilim adamları tarafından geliştirilmiş olması. Birçok R kullanıcısı yazılım mühendisi değil ve işletme ve finans gibi çeşitli alanlarda raporlar, interaktif uygulamalar gibi unsurları sıklıkla kullanıyorlar. R’ın bu noktalardaki geniş özellikleri yanında birçok konuda yoğunlaşmış paketleri ile öne çıktığını görüyoruz. Bu açıdan yazılım mühendisi olmayan bir kullanıcının R programını seçmek için ekstra bir sebebi olduğunun altı çiziliyor.

Üçüncü bir neden olarak R öğrenirken oldukça etkili kolaylaştırıcıların mevcut olduğundan söz edilebilir. Tidyverse bunlardan birisi. Tidyverse aynı kurallar ve işleyiş bütünü içerisinde çalışan önemli paketlerin biraraya getirilmesi ile oluşmuştur. ‘dplyr’ ve ‘ggplot2’ gibi paketleri barındıran tidyverse ile R kullanımında gelişmek daha kolay hale geldi. Veri yönetimi, görüntüleme, modelleme, iterasyon ve iletişim gibi ihtiyaçlar için tidyverse bütüncül olarak öne çıkıyor. Tidyverse in gelişime açık yapısı ile, güncel olarak tidytext (metinler için) ve tidyquant (finans alanı için) gibi uzantılar ortaya çıkmakta ve R’ın geleceğine dair olumlu sinyaller vermekte.

Bu incelemede altı çizilen bir diğer unsur R’ın güçlü yanlarının çeşitliliği. R’ın güçlü özellikleri üçe ayrılıyor. Fark yaratan sofistike algoritmalar ve paketler sunabilmesi; aynı zamanda paralel çalışma, database yönetimi, büyük veri analizi, diğer dillere bağlanma, C++ kullanarak kod hızlandırma gibi özellikler içermesi; ve bunları tidyverse gibi yapılandırılmış sistemler ile birleştirebilmesi.

R tercih sebepleri arasında bir beşincisi R’ın iş dünyasındaki ihtiyaç ve sorunlara uygun olması. Bunlardan iki tanesi gelişmiş raporlama becerisi (Rmarkdown) ve makine öğrenmesi destekli web uygulamaları (Shiny). Rmarkdown HTML, Word, PDF raporları, online kitaplar, blog ve web sayfası içerikleri gibi çok çeşitli çıktıları üretmek üzere oldukça ilerlemiş durumda. Shiny ise veri uzmanı olmayan profesyonellerin de interaktif araçlar yordamıyla veri biliminden faydalanmalarına olanak veriyor.

Son olarak yaygın destek ağı R’ı diğer programlar arasında ön plana taşıyor. CRAN ve R-Community iki ana kaynak olarak gösterilebilir.

Kaynak:
https://www.r-bloggers.com/six-reasons-to-learn-r-for-business/