Gerek R programlama dilinin tarihsel olarak gelişimini incelediğimiz yazımız, gerekse güncel gözlemler ile R’ın piyasadaki yüksek kullanım oranına baktığımız yazımız R’ın artan şekilde tercih edilmekte olduğuna işaret ediyor. Bu durumun iki nedeni programın yapısal özelliklerinden bağımsız. Birincisi, açık yazılım olması dolayısıyla ücretsiz ve kolay ulaşılabilir olması. Bu R’a başlamayı oldukça pratik bir hale, bir iki dakikalık bir indirme süresine, üstelik ücretsiz olarak indirgiyor. İkincisi, yaygın kullanımın kendisi R’a başlamak için önemli…

R programının, sektördeki payı ve gelişiminin incelenmesi önemlidir. Piyasada programlama dilleri ve platformları olarak onlarca farklı alternatif varken rekabet birçok farklı alana göre burada daha yoğundur. Ancak, son yıllarda belirginleşen genel resim R ve Phyton ın dünya genelindeki kullanıcıların büyük çoğunluğunun tercih ettiği iki platform olmasıdır. Bu noktada 3 figür öne çıkıyor. Birincisi, gerek bu iki platform arasındaki rekabet ve geçişler, gerekse yakın dönemdeki sektör payları değerlendirildiğinde açık bir şekilde liderlik…

R, S yazılım dilinin bir diyalekti olarak 1991 yılında Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından Yeni Zelanda’da oluşturulmuştur. 1995 yılında ise R ın ücretsiz bir yazılım olarak sunulması için gerekli uygulamalara geçilmiştir. 1996’da iki mail listesi oluşturulmuştur. R-help genel sorular için, R-devel ise daha sofistike kullanıcıların yazılım geliştirme üzerine soruları için düzenlenmiştir. Günümüzde R-packages, R-packages-devel ve başka spesifik listeler de mevcuttur. R’ın sunulması itibariyle genel özelliklerine bakacak olursak sintaksının S dili…